POLITIKA KVALITY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČSAD STTRANS a.s.

Akciová společnost ČSAD STTRANS je firma, jejíž hlavním předmětem činnosti je pravidelná a nepravidelná přeprava osob, tuzemská a mezinárodní přeprava zboží, údržba a opravy silničních vozidel a doplňkové služby pro motoristy. Tato politika je stanovena vedením společnosti jako nezbytná součást hospodářského plánu a plánu rozvoje celé společnosti.

Vrcholové vedení společnosti si v plné míře uvědomuje odpovědnost za existenci a další rozvoj společnosti, který je závislý na plnění požadavků a očekávání zákazníků a ostatních zainteresovaných stran, s minimálním dopadem na životní prostředí, při vytvoření bezpečných a zdravých pracovních podmínek pro zaměstnance.

Vedení společnosti vyhlašuje a přijímá tuto koncepci a zásady politiky kvality a ochrany životního prostředí s přesvědčením, že bude správně pochopena, podporována a plněna všemi zaměstnanci společnosti a přijata našimi zákazníky.

K tomu se zavazuje:

 

1.     udržet, rozvíjet a zlepšovat systém managementu kvality a ochrany životního prostředí,

2.     vytvořit potřebné organizační, personální a finanční zdroje pro udržení a rozvíjení systému managementu kvality a ochrany životního prostředí včetně sociálních podmínek zaměstnanců,

3.     vytvářet oboustranně výhodné obchodní partnerské vztahy a spolupráci se všemi zainteresovanými stranami, s cílem zvyšovat úroveň jejich environmentálního chování, kvalitu dodávek a s cílem poskytovat produkty, které podle svého zamýšleného použití nebudou mít nepříznivý vliv na své okolí.

4.     své služby a činnosti provádět tak, aby byly minimalizovány dopady na životní prostředí, snižována spotřeba energií a materiálů a bylo zlepšováno pracovní prostředí,

5.     neustále zlepšovat své činnosti s ohledem na uspokojování potřeb zákazníků a prevenci znečišťování a ochrany životního prostředí,

6.     sledovat právní předpisy a zákonné normy, vytvářet podmínky pro jejich dodržování a důrazně na jejich dodržování trvat,

7.     zvyšovat povědomí zaměstnanců v kvalitě, ochraně životního prostředí, jejich bezpečném chování a informovat veřejnost i obchodní partnery o našem úsilí dodržovat zásady ochrany životního prostředí,

8.    zvyšovat odbornou kvalifikaci zaměstnanců a jejich odpovědný přístup ke kvalitě procesů, aby si byli vědomi dopadu své činnosti na životní prostředí,

9.     rozvíjet otevřený dialog se zaměstnanci, dodavateli, zákazníky, státní správou a veřejností přijímáním a reagováním na jejich podněty.