Projekt Dopravní terminál Strakonice

Cílem projektu Dopravní terminál Strakonice je vybudování nového autobusového terminálu včetně zastřešení v těsné návaznosti na železniční stanici Strakonice. Díky této akci vznikne jednotný integrovaný dopravní terminál pro město Strakonice, jehož součástí budou i parkoviště pro osobní automobily typu K+R a P+R, pěší komunikace, odpočinkové plochy, veřejné osvětlení a rovněž ozelenění vegetačních ploch. Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

Projekt Vzdělávání zaměstnanců firmy ČSAD STTRANS a.s.

Projekt Vzdělávání zaměstnanců firmy ČSAD STTRANS a.s. (registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0­.0/16_043/0004525) je realizován od března 2017 a zaměstnancům a zaměstnankyním ČSAD STTRANS a.s. umožní absolvovat kurzy a školení ve vybraných oblastech po dobu dvou let. Cílem projektu spolufinancovaného z Operačního programu Zaměstnanost Evropského sociálního fondu je přinést školeným větší odborný rozhled a zvýšit jejich znalosti a dovednosti důležité pro výkon práce.

Projekt Modernizace areálu ČSAD STTRANS Strakonice

Cílem projektu Modernizace areálu ČSAD STTRANS Strakonice spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost je snížení energetických nákladů v budovách společnosti ČSAD STTRANS a.s. postavených v šedesátých a sedmdesátých letech dvacátého století. Díky snížení energetické náročnosti budov dojde ke snížení emisí CO2.