Nákladní doprava ČSAD STTRANS

ČSAD STTRANS a.s. provozuje mezinárodní i vnitrostátní nákladní dopravu, v Evropě s převažujícími relacemi do států SRN, Velká Británie, Itálie, Španělsko.

V současné době společnost vlastní celkem 92 vozových jednotek, které svým technickým vybavením splňují podmínky pro přepravu zboží dle norem ISO 9001 – 14001. Vozidla jsou uzpůsobena pro přepravu nákladů o objemu 100 – 120 m3 s vnitřní světlou výškou 3 m.

Řidiči jsou vybaveni mobilními telefony, vozidla jsou v průběhu přepravy sledována navigačním systémem EchoTrack, který přesně monitoruje průběh přepravy s neustálou možností komunikace s řidičem. Tento dvojí způsob sledování umožňuje provádět s vysokou kvalitou termínované přepravy (just in time).

Všechna vozidla v mezinárodní dopravě jsou vybavena pro provádění přeprav ADR, všichni řidiči jsou na provádění těchto přeprav proškoleni.

ČSAD STTRANS a.s. a mateřská společnost ČSAD JIHOTRANS a.s. jsou v současné době společnostmi s největší přepravní kapacitou v jihočeském regionu a řadí se mezi nejvýznamnější dopravní firmy v České republice.