Společnost ČSAD STTRANS je dopravní firma s dlouholetou tradicí, systémem a zkušenostmi v oblasti silniční dopravy a opravárenství, která se traduje od roku 1949.

Novodobá historie firmy byla zahájena v roce 1999, kdy Sdružení měst a obcí okresu Strakonice (SMOOS) a ČSAD JIHOTRANS a.s. Č. Budějovice, založily pro záměry privatizace akciovou společnost ČSAD STTRANS, kde každá ze zakládajících stran vlastní 50% akcií společnosti. Tato společnost následně po ukončení privatizace v červnu 2001, převzala Odštěpný dopravní závod ČSAD Strakonice s.p., včetně jeho majetku, zaměstnanců, závazků a pohledávek.

Principy spolupráce strategických partnerů SMOOS a GW JIHOTRANS při řízení a rozvoji ČSAD STTRANS spočívají především na jejich úlohách.

  • GW JIHOTRANS (dříve ČSAD JIHOTRANS), který je nejvýznamnějším regionálním dopravcem využívá synergických efektů při naplňování podnikatelských cílů společnosti STTRANS poskytováním obchodní, technické, materiální a manažerské kapacity, zkušeností a know how. GW JIHOTRANS také zabezpečuje implementaci vlastní vyspělé firemní kultury, nezbytné pro začlenění společnosti mezi vyspělé dopravní firmy a uspokojování náročných potřeb zákazníků.
  • SMOOS vytváří podmínky pro další rozvoj dopravní obslužnosti okresu, propojení a integraci do regionálních struktur, propojení na programy rozvoje okresu a regionu. Zástupci sdružení se věnují také dohledu a kontrole nad činností společnosti.

ČSAD STTRANS se věnuje tradičním oborům podnikání v dopravě, jako je zejména veřejná silniční osobní doprava, silniční nákladní doprava tuzemská i zahraniční, opravárenství, provozování spediční kanceláře a řada dalších doplňkových služeb.